Organisator

Jos le Noble

Samen de wereld iets beter maken.

Jos le Noble, de echtgenoot van Jeannette, zet na haar overlijden de Spirituele beurs in Venlo voort, als eerbetoon en uit liefde. En ook omdat hij gelooft in de toegevoegde waarde van Spiritualiteit bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen.

De hoeksteen van zijn werk als internist-intensivist in het ziekenhuis is de reguliere geneeskunde. Hij vindt het belangrijk en juist om tijdens de omgang en behandeling van patiënten strikt neutraal te zijn, als het aankomt op levensbeschouwelijke onderwerpen – dat is immers de keuze van de patient zelf. Toch ziet hij wel een toenemende, complementaire rol voor Spiritualiteit in de patiëntenzorg, en in de houding tegenover ziekte en gezondheid.

Hoe is de belangstelling voor Spiritualiteit bij jou gevormd?
Door mijn beroep als internist ben ik gedwongen om heel rationeel bezig te zijn. Dat wil niet zeggen dat ik tijdens mijn werk niet met niet-rationele dingen in aanraking kom. Zeker in de geneeskunde kom je situaties tegen die je rationeel niet altijd kunt duiden. Situaties die je confronteren met vragen over de grens van de menselijke medische kennis, en over zingeving. Dat kan dan een ingang zijn om te gaan nadenken over levensbeschouwelijke onderwerpen. En ook over Spiritualiteit. In de directe patiëntenvoering kun en mag je dat absoluut geen rol laten spelen. Die werelden moet je echt gescheiden houden.

Maar op andere momenten, buiten het werk om, en misschien op medische congressen en in medische artikelen, kun je wel je gedachten daarover laten gaan. De reguliere geneeskunde en de alternatieve geneeskunde zijn nog steeds gescheiden werelden, maar je ziet wel dat ze meer complementair worden, en dat de geneeskunde op dat gebied transformeert. Het een sluit het ander immers niet uit. Je ziet dat een deel van de artsen er meer voor open staat om te kijken naar andere manieren van behandelen of genezen. Dat gaat langzaam en zorgvuldig, en dat is ook nodig.

Welke aandachtsgebieden binnen Spiritualiteit lenen zich het beste voor deze complementaire rol?
Je moet het zo zien. Patiënten – mensen – kunnen ziek worden – en dan worden zingevingsvragen belangrijk. Spiritualiteit kan dan een onderdeel zijn bij antwoorden op die vragen. Sommigen hebben daar geen booschap aan, anderen wel – het gaat erom dat je mensen die daar wél een boodschap aan hebben iets kunt en wilt bieden. Om troost te bieden, bij ziekte of bij lijden. Of inzicht. Het kan ook zijn dat het een duwtje in de rug is voor verbetering, en bijdraagt aan een genezing. Toch hoeft het niet altijd direct ‘oplossingsgericht’ te zijn, in termen van genezing. Het kan ook helpen om op een andere manier tegen de situatie aan te kijken. Dat het dragelijker wordt, begrijpelijker misschien, inzichtelijker.

Je ziet nu, ook door de vergrijzing, dat meer mensen ziektes krijgen die we niet goed kunnen behandelen of genezen. Bijvoorbeeld bepaalde vormen van kanker. Dan sta je voor de vraag hoe je toch op een positieve manier kunt omgaan met een ziekte die niet geneesbaar is. Bij mijn Jeannette bleek haar ziekte ook uiteindelijk ongeneeselijk. In de lange periode dat ze daar mee werd geconfronteerd zocht ze naar een manier om toch het maximale uit het leven te kunnen halen, op een zinvolle manier. Zodat je er niet onder hoeft te lijden – jezelf niet, maar óók je omgeving niet. Spiritualiteit, en allerlei vormen daarvan kunnen je daarbij helpen.


Toen jullie elkaar ontmoetten – speelde Spiritualiteit toen een rol?
Jazeker – het was een van de redenen dat ik met haar in contact ben gekomen. Het heeft ook zeer bijgedragen aan een verbreding en een verdieping van onze relatie. Het was een punt van herkenning. Ze heeft jarenlang in de zorg gewerkt, en we vonden allebei dat de manier waarop we omgaan met ziekte en gezondheid anders kan. Met behoud van de reguliere geneeskunde, maar wel met meer aandacht voor zingevingsvragen. En toen we in Venlo kwamen wonen, en ze de Spirituele beurs ging organiseren, hebben we heel veel samen besproken. Het was natuurlijk haar ‘ding’, maar ik ging vaak mee, bijvoorbeeld om te kijken naar een locatie, of die goed voelde. En ik ben bij bijna alle beurzen in de afgelopen jaren geweest.

Wat was haar drijfveer om een Spirituele Beurs te organiseren?
Wat ze eigenlijk wilde, en wat wij ook samen wilden bereiken, was dat je mensen helpt om een stapje verder te maken in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat zijn belangrijke items. Het draagt bij aan een betere wereld. En natuurlijk dat mensen met een tevreden gevoel terugkijken op een beursdag. Toen ik haar leerde kennen kwam ze zelf ook vaak als bezoekster op spirituele beurzen, en op een daarvan leerde ze een paragnoste kennen, Yoka van den Ham. Yoka organiseerde beurzen, en ze werden vrienden. Yoka was een grote inspiratiebron voor Jeannette. Al snel nadat we in Venlo gingen wonen bleek dat er daar geen Spirituele beurs werd gehouden, en dat was haar drive. We zijn toen op zoek gegaan naar een locatie en vervolgens bij de Maagdenberg uitgekomen. Dat is een bijzonder gebouw.

De reden dat ik dit doe – het is een stukje levenswerk van Jeannette, en dat wil ik voortzetten. Ik denk dat dat behouden moet blijven. Daar wil ik me voor inzetten. Ik doe dat uit liefde voor haar.


De eerstkomende Spirituele beurs die wordt georganiseerd door Jos le Noble is op zondag 27 oktober 2019 in Grand Café de Maagdenberg in Venlo.