Spiritueel Coach

Marieta Weemen

Je Ziel kijkt veel verder dan dit leven.

De Ziel – het Zelf, of, als je kijkt naar de afkomst van het woord in het Grieks: de levensadem. In het Christendom is het onze geest die naar God gaat ('omhoog stijgt') als ons lichaam sterft, en onze ziel die afdaalt naar het dodenrijk. Voor Marieta Weemen heeft de Ziel een heel andere betekenis. De Ziel is voor haar het onsterfelijke onderdeel van ons Aardse zelf. Zielen leven eeuwig, en een bestaan op Aarde, in een menselijk lichaam, is slechts één van de fasen in de reis van een Ziel, die loopt vanaf het begin der tijden (de 'Big Bang') tot aan het einde.

Er worden dus geen Zielen meer geboren. En elke Ziel is onsterfelijk. Marieta legt, tijdens haar lezingen, deze ‘basisbeginselen’ van de Zielenwereld uit. Ze noemt de tijd die een Ziel als een mens op Aarde bestaat een stageplaats. Met als uiteindelijke doel: de ontwikkeling tot een hoger bewustzijn.

Onze ziel gaat terug naar de Zielenwereld als we overlijden. Maar is onze Ziel ook in de Zielenwereld tijdens ons leven?
Ja. Zielen leven in de Zielenwereld in groepen, die op een dynamische manier worden gevormd, en ook weer uiteengaan. Daarom herkennen we vaak personen in onze omgeving als vertrouwd, zonder dat we ze eerder hebben ontmoet. Hun Ziel is dan een onderdeel van onze groep die gedurende meerdere levens op Aarde samenwerkt – Zielen die elkaar helpen bij de volgende stap in hun ontwikkeling. Tijdens ons leven is er een verbinding met onze groep in de Zielenwereld. Er is steun.

We zijn dus met een bepaald doel op Aarde?
Nu ja, ieder mens is met een bepaald doel op Aarde. Dat is ook een veelgestelde vraag tijdens lezingen. Wat is mijn doel op Aarde? Een vraag die vaak op een te ‘Aards’ niveau wordt gesteld – alsof je als mens kunt mislukken of slagen bij het nastreven van dat doel. Elk leven is immers een stap, en elke stap is een ontwikkeling. Het is altijd goed, altijd ok.

Als we niet (bewust) kunnen weten wat dat doel is, terwijl ons dat toch indirect stuurt, is alles dan voorbestemd?
We kunnen het doel van onze Ziel niet zover doorgronden dat je kunt spreken van een handleiding om te leven. We zijn meer dan onze Ziel – we zijn ook een mens, met emoties en verstand. Onze menselijke kant stuurt ons leven ook. Ik geloof dat een van de redenen waarom ik op Aarde ben is – waarom mijn Ziel op Aarde is – om kennis en bewustzijn te bieden aan anderen. Dat is niet voorbestemd. En ook geen absoluut of vastomlijnd plan. We blijven dan ook als mens altijd verantwoordelijk voor wat we doen. Neem bijvoorbeeld een misdadiger. Het kan te maken hebben met de opdracht van onze Ziel om te ontwikkelen. Maar het is nooit een excuus.

Welke bestemmingen hebben we – welke ‘stageplaatsen’ kunnen we als Ziel kiezen?
Die zijn er heel veel. Andere planeten en andere zonnestelsels. Andere dimensies. De Aarde is maar een van de plaatsen die we als Ziel kunnen aandoen. En we kunnen niet alleen als mens op Aarde komen – ook als dier. Daarover zijn de meningen overigens verdeeld. Sommige mensen zeggen dat we kunnen incarneren van mens naar dier, en andersom. Ik denk dat dat over het algemeen niet gebeurd. Omdat het dan gaat om verschillende groepen in de Zielenwereld, en ook omdat de frequenties van mens en dier verschillen. Wat niet wil zeggen dat mens en dier van een ander ‘niveau’ zijn. Op Zielsniveau kun je niet spreken van ‘hoog’ en ‘laag’. Of van ‘gevorderd’ of ‘beginneling’. Het zou hoogmoedig zijn om te pretenderen dat we zoveel begrijpen van de Zielenwereld.

Op welke manier speelt ‘de Ziel’ een rol in jouw leven?
Het relativeert vooral, en het staat je toe om afstand te nemen van het dagelijkse. En het geeft natuurlijk ook zin aan het leven. Je kunt als mens niet alles controleren en beheersen, en niet alle doelen bereiken die je je in de huidige maatschappij al snel denkt te moeten stellen. Wat er gebeurt in een leven heeft een diepere dimensie – zowel de grote gebeurtenissen als het kleine. Je leert om op een andere manier waarde toe te kennen aan wat je overkomt, en daardoor kun je je meer richten op wat je, diep van binnen, als ‘harmonie’ ervaart. Harmonie met jezelf, en harmonie met anderen.


Marieta Weemen is aanwezig op de Spirituele beurs die wordt gehouden op zondag 27 oktober 2019 in Grand Café de Maagdenberg in Venlo.