Informatie voor Deelnemers.

Welkom bij de informatie voor deelnemers en standhouders (winkeltafels) aan de Spirituele Beurs (deze informatie geldt niet voor bezoekers). Voor deelname verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Na bevestiging van uw deelname gelden de volgende regels (naast de eventueel aan u toegezonden Voorwaarden).

Het uitgangspunt voor ons allen is om van de Spirituele beurs een mooie dag te maken, waarop we ons verbinden met elkaar en de bezoekers. Die mooie sfeer is wat onze klanten voelen als ze bij ons op de beurs komen. Daarom is het belangrijk dat u als deelnemer zich op uw gemak voelt. Aarzel daarom niet als u een vraag heeft, of ergens mee zit, om ondersteuning aan de medewerkers van de organisatie te vragen.

Een consult-tafel kost € 30. Gaarne contant betalen voorafgaand aan de beurs. Er worden 3 stoelen per tafel beschikbaar gesteld. De tafelindeling wordt door de organisatie van te voren vastgesteld. Er staat een kaartje met uw naam op de aan u toegewezen tafel.

Parkeren in de omgeving van de Maagdenberg is gratis. De Maagdenbergzaal is open vanaf 9.00 uur s’ morgens. Voor 17.00 uur mag u de consulttafel of stand niet opruimen.

In verband met de gezamenlijke herdenking van Jeannet le Noble Holmer, die in de Beurszaal van de Maagdenberg om 10.30 uur plaatsvindt, verzoeken wij iedereen op te bouwen tussen 9.00 en 10.00 uur. Om 10.00 komen we dan samen om iets te drinken voorafgaand aan de herdenking. De beurs opent om 11.00 uur.

Tenslotte: hartelijk dank voor uw deelname aan de beurs. Ik waardeer het heel erg dat u wilt bijdragen aan een samenzijn waarbij zowel deelnemers als bezoekers een hele fijne dag beleven.

Met vriendelijke groet,
Jos le Noble Holmer.